Minőségpolitika

A NIFE Oktatási és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság minőségpolitikája

A Kft. törekszik arra, hogy midnen képzési programjának megvalósításánál

 • Azonosan jó minőségben bonyolítsa le képzési programjait, vagyis
  • azonos képzési program alapján vlégezze képzési tevékenységét,
  • a személyi feltételek az előírásoknak megfeleljenek,
  • a tárgyi feltételek az előírásoknak megfeleljenek
 • a képzési programokban résztvevők azonos kimeneti feltételeknek feleljenek meg,
  • a szakmai és vizsgáztatási követlemények ismerete, mind az oktatásban résztvevők, mind az egyéb személyzet vonatkozásában,
  • egyéni képzési tanácsadás keretében a képzésben résztvevő számára biztosítja a feltételeket,
  • személyre szabottan foglalkozik a képzésben résztvevővel,
  • a képzésben részt vevő kompetenciáinak figyelembe vétele a képzés teljes folyamata során.
 • a lebonyolított képzések tapasztalatait elemzi és beépíti a következő programok kapcsán
  • a képzést befejezettek véleményét kikéri és a kérdőíveket feldolgozza,
  • a feldolgozott kérdőíveket elemzi
  • az elemzések tapasztalatait beépíti a képzési programjaiba.
 • a szolgáltatások nyújtásának folyamatát szabályozza, ezzel biztosítva az egyenletesen jó és megfelelő színvonalat,
 • a munkafolyamatba beépített ellenőrzésekkel lehetővé teszi az esetleges hibák és hiányosságok időbeni feltárását, ezzel megelőzve a problémák továbbgyűrűzését,
 • a kft. adminisztratív tevékenységének szabályozásával biztosítja a képzésben résztvevők, a szolgáltatásokat igénybe vevők, a munkatársak számára az egyenletes minőségű ellátást, az azonos színvonalú szolgáltatásokat, a biztonságos és magas színvonalú munkavégzést.

Komárom, 2012. 02. 06

Nick Ferenc
ügyvezető

AZ INTÉZMÉNY TAGJA AZ
AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK
ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK


© NIFE Kft. 2019.